چالوس، ابتدای هچیرود، سمت دریا
تلفن : ۰۱۱۵۲۱۶۰۳۸۰
موبایل : ۰۹۱۲۲۹۴۰۳۶۴
ایمیل : naarinhotel@gmail.com

برای رزرو اتاق شماره کارت  ۶۹۴۷ ۲۵۶۳ ۶۹۷۵ ۶۰۳۷ به نام بهرامیان

نارین هتل با کادری متخصص آماده خدمت گزاری می باشدنارین هتل با کادری متخصص آماده خدمت گزاری می باشد برای رزرو اتاق شماره کارت  ۶۹۴۷ ۲۵۶۳ ۶۹۷۵ ۶۰۳۷ به نام بهرامیان


IMG_4181.png