اتاق سه نفره

اتاق با امکانات کامل به همراه یک تخت سینگل و یک تخت دبل و مبلمان